Ekonomi

Håkan Ritzén är ekonomichef för The Oban Tour fr.o.m. säsongen 2012. Tävlingens konto finns hos Länsförsäkringar bank och har nummer:

Clearingnummer: 9023
Kontonummer: 05.520.31

Till detta konto ska alla anmälningsavgifter och liknande betalas och det är Håkan som kommer att betala eventuella återbäringar från detta konto.

Startavgiften för att delta i en deltävling är satt till 60 kr fr.o.m. säsongen 2012.