Resultat 2010

Deltävling Vinnare Längsta drive Närmast hål
# 1 – Hooks GK Stefan Melin Melin’s Jocke Kättström
# 2 – Ombergs GK Jocke Kättström Per P Jocke Kättström
# 3 – Linköpings GK Stefan Melin Johan Wiberg Håkan Ritzén
# 4 – Landeryds GK Axel Flink Stefan Johansson Jocke Kättström
# 5 – Stadium Course Axel Flink Per P Per P
# 6 – Vesterby GK Per P Axel Flink Jocke Kättström

Aktuell ställning The Oban Tour

Det är resultaten från de tre bästa deltävlingarna som räknas med i totalen.

# Spelare #1 #2 #3 #4 #5 #6 Totalt
1 Axel Flink +3 * * +1 -7 +6 -3
2 Stefan Melin 0 * -3 +4 +16 +8 +1
3 Per Pettersson +9 +13 +6 +2 +3 +4 +9
4 Jocke Jerndal * * +4 +7 * +1 +12
5 Pedro Botella +6 * +6 +5 * * +17
6 Stefan Johansson +1 +8 +17 +10 +14 +18 +19
7 Jocke Kättström +16 +1 +10 +10 * +8 +19
8 Lotta Jerndal * * +4 +8 * +13 +25
9 Håkan Ritzén +12 +13 +11 +9 +14 +6 +26
10 Karl Andersson +10 * +9 +28 * * +47
11 Ulrica Melin +7 * * +6 * * +13
12 Peter Melin * * * +5 * * +5
13 Johan Nordkvist * * * * +8 * +8
14 Jesper Jansson * * * +11 * * +11
15 Jens Bergendorff * * * * * +15 +15
16 Thomas Schön * +16 * * * * +16
17 Patrik Preimer +17 * * * * * +17
18 Mårten Nygren +19 * * * * * +19
19 Petter Lerenius * * +28 * * * +28
20 Johan Wiberg * * +29 * * * +29
Siffror markerade med “Olive Green” är Sectras mästerskap på Gustavsvik som räknas med i resultatet för Oban 6.