Statistik

Vinare

Antal vinare

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt
1 Jocke Kättström 2 3 1 5 6 4 1 4 5 1 1 5 3 4 2 47
2 Axel Flink 1 0 3 3 2 7 8 4 1 5 3 1 0 4 3 45
3 Per Lineryd 0 0 0 3 0 1 0 4 1 6 5 3 1 5 3 32
4 Johan Nilsson 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 3 7 7 1 0 27
5 Stefan Lilliehjort 2 2 2 1 0 3 1 3 1 0 0 1 3 2 3 24
6 Håkan Ritzén 0 2 0 1 3 0 4 1 3 0 1 3 1 1 0 20
7 Jens Bergendorff 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 4 0 1 4 1 17
8 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 0 2 13
9 Karl Andersson 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8
10 Stefan Melin 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 7
11 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 6
T12 Joakim Jerndal 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
T12 Petter Lerenius 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
T14 Mårten Nygren 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T14 Niklas Svenzén 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3
T14 Ulrica Melin 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T17 Henric Granberg 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T17 Johan Wiberg 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T17 Pedro Botella 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T17 Sebastian Harring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
T21 Alex Sjöberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T21 Daniel Wressle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Fredrik Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
T21 Jesper Broberg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Jonas Melin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Mattias Hallgren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Naureen Ghafoor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Thomas Schön 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T21 Tommy Dahlgren 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 18 17 18 15 18 18 18 20 21 21 23 24 23 18 280

Vinster

Antal tävlings vinster

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt
1 Axel Flink 1 0 3 2 1 3 3 2 1 3 2 1 0 1 0 23
2 Jocke Kättström 2 1 0 1 2 1 0 2 2 1 0 1 2 2 1 18
3 Per Lineryd 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 2 0 1 0 10
4 Stefan Lilliehjort 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8
5 Jens Bergendorff 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 7
T6 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 6
T6 Johan Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 6
8 Håkan Ritzén 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5
9 Stefan Melin 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4
T10 Joakim Jerndal 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T10 Karl Andersson 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
T12 Henric Granberg 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T12 Johan Wiberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T12 Mårten Nygren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T12 Mattias Hallgren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T12 Niklas Svenzén 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T12 Pedro Botella 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T12 Petter Lerenius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 6 6 6 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 6 100

Närmst flagg

Antal närmst flagg

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt
1 Jocke Kättström 0 1 0 4 2 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 14
T2 Per Lineryd 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1 0 1 1 2 12
T2 Stefan Lilliehjort 0 1 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 2 2 1 12
4 Axel Flink 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 0 0 0 2 1 10
5 Håkan Ritzén 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 8
6 Jens Bergendorff 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 7
T7 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 6
T7 Johan Nilsson 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 6
T9 Karl Andersson 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
T9 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
T9 Petter Lerenius 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T9 Stefan Melin 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
T13 Daniel Wressle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Fredrik Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
T13 Henric Granberg 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Jesper Broberg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Joakim Jerndal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Mårten Nygren 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 6 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 6 89

Längsta Drive

Antal längst drive

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt
T1 Jocke Kättström 0 1 1 0 2 2 1 0 2 0 1 2 1 2 0 15
T1 Johan Nilsson 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 2 2 4 1 0 15
3 Axel Flink 0 0 0 1 1 3 1 2 0 0 1 0 0 1 2 12
4 Per Lineryd 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 10
5 Håkan Ritzén 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 7
T6 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4
T6 Stefan Lilliehjort 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
T8 Jens Bergendorff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
T8 Karl Andersson 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
T8 Ulrica Melin 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T11 Niklas Svenzén 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
T11 Sebastian Harring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
T13 Alex Sjöberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T13 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
T13 Johan Wiberg 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Jonas Melin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Mårten Nygren 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Naureen Ghafoor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Pedro Botella 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Petter Lerenius 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Stefan Melin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Thomas Schön 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T13 Tommy Dahlgren 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 6 91

Vinarprocent

Vinare per tävling

# Namn Vinare Tävlingar Vin/Tävling %
1 Axel Flink 45 64 70.31%
2 Per Lineryd 32 55 58.18%
3 Jocke Kättström 47 84 55.95%
4 Niklas Svenzén 3 6 50.00%
5 Johan Nilsson 27 55 49.09%
6 Stefan Lilliehjort 24 62 38.71%
7 Ulrica Melin 3 8 37.50%
8 Joakim Jerndal 4 11 36.36%
9 Jens Bergendorff 17 49 34.69%
10 Fredrik Nilsson 1 3 33.33%
11 Claes Lundström 13 41 31.71%
12 Håkan Ritzén 20 81 24.69%
13 Johan Wiberg 2 9 22.22%
T14 Patrik Johansson 6 28 21.43%
T14 Mårten Nygren 3 14 21.43%
16 Naureen Ghafoor 1 5 20.00%
T17 Stefan Melin 7 42 16.67%
T17 Henric Granberg 2 12 16.67%
T17 Mattias Hallgren 1 6 16.67%
20 Karl Andersson 8 49 16.33%
T21 Pedro Botella 2 13 15.38%
T21 Sebastian Harring 2 13 15.38%
23 Petter Lerenius 4 33 12.12%
24 Jesper Broberg 1 9 11.11%
25 Thomas Schön 1 14 7.14%

Snittplacering

Ranking lista

# Namn Rankingsumma Antal tävlingar Snitt
1 Axel Flink 191.5 64 2.9921875
2 Niklas Svenzén 20 6 3.3333333333333335
3 Per Lineryd 196 55 3.5636363636363635
4 Ulrica Melin 31 8 3.875
5 Fredrik Nilsson 12 3 4
6 Johan Wiberg 37 9 4.111111111111111
7 Jocke Kättström 346.5 84 4.125
8 Joakim Jerndal 46 11 4.181818181818182
9 Sebastian Harring 55.5 13 4.269230769230769
10 Mattias Hallgren 26 6 4.333333333333333
11 Claes Lundström 186.5 41 4.548780487804878
12 Stefan Melin 193.5 42 4.607142857142857
13 Håkan Ritzén 382 81 4.716049382716049
14 Stefan Lilliehjort 304 62 4.903225806451613
15 Johan Nilsson 273.5 55 4.972727272727273
16 Jens Bergendorff 246.5 49 5.030612244897959
17 Henric Granberg 63 12 5.25
18 Dan Eding 16 3 5.333333333333333
19 Patrik Johansson 154 28 5.5
20 Petter Lerenius 191.5 33 5.803030303030303
21 Patrik Preimer 41 7 5.857142857142857
22 Pedro Botella 77 13 5.923076923076923
23 Karl Andersson 290.5 49 5.928571428571429
24 Peter Högfeldt 12 2 6
25 Lena Hallgren 33 5 6.6
26 Thomas Schön 95 14 6.785714285714286
27 Lotta Jerndal 34 5 6.8
28 Mårten Nygren 101 14 7.214285714285714
29 Jesper Broberg 70 9 7.777777777777778
30 Johan Sjöberg 39 5 7.8
31 Hans Rosander 24 3 8
32 Naureen Ghafoor 42 5 8.4
33 Peter Melin 17.5 2 8.75
34 Nina Wollinger 38 4 9.5
35 Magnus Björklund 44 4 11

Banor

Rundor per bana

# Bana Antal rundor
1 Linköpings GK 15
2 Landeryd Norra 14
3 Vesterby GK 12
T4 Landeryd Södra 6
T4 Ombergs GK 6
6 Åtvidabergs GK 4
T7 Klinga 2
T7 Mauritzbergs GK 2
T7 Mjölby GK 2
T7 Vadstena GK 2
T11 Alenda Alicante 1
T11 Båstad Nya/Sand GK 1
T11 Bokskogen Gamla/Vasatorp TC 1
T11 Bro Hof Stadium Course 1
T11 Castleknock GC 1
T11 Falsterbo, Ljunghusen, PGA Links 1
T11 Fjällbacka/Strömstad/Mjölkeröd 1
T11 Gränna GK 1
T11 Grönhögen GK 1
T11 Grönhögen, Ekerum 1
T11 Hooks GK 1
T11 Katrineholm 1
T11 Linköping GK 1
T11 Ljunghusen,Falsterbo,PGA Links 1
T11 Mälarö / Kallfors 1
T11 Örkelljunga GK 1
T11 PGA National 1
T11 Prince’s GC 1
T11 Sand, Jönköpings GK 1
T11 Sölvesborgs GK, Åhus Östra och Växjö GK 1
T11 St Andrews New/Castle 1
T11 Vårresan 1
T11 Vasatorp TC 1
T11 Vesterby 1
T11 Vidbynäs N/S och Kallfors 1
T11 Visby GK 1
T11 Vreta Golfklubb 1
T11 Vreta Kloster GK 1

Tävlingar

Tävlingslista

Hur många tävlingar har jag spelat? Här kan du få svaret!

# Namn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt
1 Jocke Kättström 5 4 5 5 5 6 4 6 5 5 7 8 6 8 5 84
2 Håkan Ritzén 1 5 3 6 5 4 6 6 7 5 5 8 6 8 6 81
3 Axel Flink 7 1 5 4 4 6 5 6 3 6 6 3 0 4 4 64
4 Stefan Lilliehjort 5 4 6 6 5 4 1 6 2 1 1 5 6 6 4 62
T5 Johan Nilsson 0 0 0 0 0 2 3 6 6 7 7 7 6 6 5 55
T5 Per Lineryd 0 0 4 6 1 5 0 5 3 4 5 6 3 7 6 55
T7 Jens Bergendorff 0 0 4 1 0 5 0 4 5 6 6 4 2 7 5 49
T7 Karl Andersson 0 3 3 3 2 2 4 3 3 3 5 3 6 6 3 49
9 Stefan Melin 3 5 3 5 3 2 0 2 4 4 6 0 0 1 4 42
10 Claes Lundström 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7 6 7 8 6 41
11 Petter Lerenius 7 5 5 1 1 5 2 2 1 1 1 0 1 1 0 33
12 Patrik Johansson 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 5 4 5 4 28
T13 Mårten Nygren 4 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14
T13 Thomas Schön 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
T15 Pedro Botella 0 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
T15 Sebastian Harring 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13
17 Henric Granberg 0 0 0 0 2 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 12
18 Joakim Jerndal 0 5 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
T19 Jesper Broberg 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
T19 Johan Wiberg 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
21 Ulrica Melin 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
22 Patrik Preimer 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7
T23 Mattias Hallgren 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
T23 Niklas Svenzén 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 6
T25 Johan Sjöberg 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T25 Lena Hallgren 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T25 Lotta Jerndal 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
T25 Naureen Ghafoor 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
T29 Magnus Björklund 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
T29 Nina Wollinger 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
T31 Dan Eding 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T31 Fredrik Nilsson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
T31 Hans Rosander 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
T34 Peter Högfeldt 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
T34 Peter Melin 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
T36 Alex Sjöberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
T36 Alfred Carinder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
T36 Anders Forslund 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Daniel ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Daniel Wressle 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Jens ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Johan Bernspång 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Johan Nordkvist 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Jonas Melin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Kajsa Glimåker 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Malin Björklund 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Markus Fredriksson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
T36 Peter ? 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Petter Knutsson 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Richard ? 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Tommy Dahlgren 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
T36 Ulf Kättström 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
70 60 64 55 36 47 30 54 53 51 62 55 50 75 61 823