Tävlingsregler

Nu är årets poänguträkningsalgoritm klar. Det blir en modifiering av fjolårets poäng system, där det blir viktat efter antalet deltagare på tävlingen.

Så här har vi tänkt

Varje spelare får 1 deltagar poäng, därefter får man poäng baserat på en linjär fördelning mellan 0 och 10. Så formeln blir:

10 / (antalet_spelare – 1) x (antalet_spelare_bakom) + 1

Så 1:an får alltid 11p och sista platsen ger alltid 1p, däremellan blir det olika beroende på antal spelare. För 6 deltagare blir resultatet enligt nedan:

1:an 11p + Vinflaska
2:an 9p
3:an 7p
4:an 5p
5:an 3p
6:an 1p

Närmast flagg och längsta drive ger en vinflaska, som tidigare, men fr.o.m. 2012 är att det bara är närmst flagg som ger 2p. Så en bra dag kan ge 13p totalt som mest. Sedan 2015 räknar vi de fyra bästa resultaten i totalen.

Sedan 2019 ger sista deltävlingen 1,5x poäng, dels för att bibehålla spänningen i totalen men också för att så många som möjligt ska vara med på avslutningen. 2011-2018 var det dubbla poäng för sista deltävlingen.

Tävlingsformen är valfri tack vare att vi räknar placeringar, dvs man kan spela slagspel,
poängbogey, flagggolf, snörgolf, 4klubbor + putter osv… Det är upptill tävlingsledaren att välja spelform. Man kan tom ha en partävling, poängen delas i så fall mellan medlemmarna i laget.

Gästspelare är så klart mer än välkomna!!!

Tidigare säsonger

2007: Poängbogey
2008: Poängbogey
2009: Slaggolf
2010: Slaggolf
2011: Poängsystem enl Håkan
2012: Poängsystem med 2p  närmst flagg, 3 rundor
2013: Poängsystem med 2p  närmst flagg, 3 rundor
2014: Poängsystem med 2p  närmst flagg, 3 rundor
2015: Poängsystem med 2p  närmst flagg, 4 rundor
2016: Poängsystem med 2p  närmst flagg, 4 rundor